NOVI IZNOSI NEOPOREZIVIH PRIMITAKA OD 01.10.2022.

Od 01.10.2022. stupa na snagu novi Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (Pravilnik) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 112/22.

Novim Pravilnikom od 01.10.2022. mijenjaju se iznosi koje poslodavci mogu isplatiti radnicima i to:

  • Prigodne nagrade (božićnica, regres i sl.) do 5.000,00 kn godišnje
  • Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn
  • Dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 kn godišnje
  • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru (za troškove nastale nakon 01.10.2022.)
  • Novčane nagrade za radne rezultate do 7.500,00 kn godišnje
  • Novčane paušalne naknade prehrane do 6.000,00 kn godišnje
  • Dar u naravi (poklon bon, škola stranih jezika i slično) do 1.000,00 kn godišnje

Ovi iznosi mogu se isplatiti odjednom u cijelosti ili u više obroka pri čemu ukupan iznos ne smije prelaziti maksimalni dozvoljeni iznos neoporezivog troška.

Ovim se Pravilnikom, i to od 01.01.2023. propisuje i mogućnost da se radniku tijekom godine omogući isplata prehrane na 2 propisana načina na mjesečnoj razini koji iznose:

  • 500,00 kn mjesečno (isplaćuje se na tekući račun radnika)
  • 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana organizira od trane poslodavca za sve radnike (poslodavca pravda trošak vjerodostojnim ispravama, ugovorom i računima).

Trošak prehrane će se od 2023. godine moći isplatiti i kumulativno za mjesece unatrag ako nisu bile prethodno isplaćene.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_112_1652.html

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva