IZMJENE U RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA – OČINSKI DOPUST

U Narodnim novinama 85/2022 objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zakon je stupio na snagu s 01.08.2022. a jedna od najznačajnijih novosti je očinski dopust (Članak 9. i Članak 12.a) na koji ima pravo zaposleni ili samozaposleni otac i može se koristiti od dana rođenja djeteta do šestog mjeseca djetetovog života za dijete/djecu s kojim/a otac živi u zajedničkom kućanstvu.

Očinski dopust može se koristiti u trajanju prema broju rođene djece i to:

  • Deset radnih dana za 1 dijete
  • 15 radnih dana za blizance, trojke ili više djece

Očinski dopust  može se koristiti bez obzira na to koristi li i majka rodiljni dopust i može se koristiti u isto vrijeme kada majka koristi rodiljni dopust.

Naknada plaće za vrijeme korištenja očinskog dopusta iznosi 100% osnovice za naknadu plaće (Članak 24, stavak 2) utvrđene po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita), i isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna (Članak 24b). To je iznos koji i majka prima mjesečno za rodiljni dopust.

Zahtjev za očinski dopust podnosi se osobno nadležnom uredu HZZO prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev je potrebno priložiti potvrdu o plaći (ER-1 obrazac) za prethodnih 6 mjeseci prije mjeseca za koji se traži očinski dopust, broj tekućeg računa za isplatu naknade te podatke o djetetu za koje se podnosi zahtjev za očinski dopust (ime i prezime i OIB).

Članak 47 ovog zakona također navodi:

(2) Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust iz članka 12.a ovoga Zakona obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda, ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta, odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

Za sprječavanje zaposlenog oca na korištenje ovog prava propisana je kazna za poslodavce u iznosu od 10.000,00-50.000,00 kuna.

Uz navedeni očinski dopust, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama omogućava da otac može iskoristiti i 2 mjeseca roditeljskog dopusta nakon navršenih 6 mjeseci djetetovog života. (Članak 13.)

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva