POZAJMICE UDRUGAMA

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05) definira zajmove, kamate i ostala prava i obveze zajmodavca i zajmoprimca. Na osnovi velikog broja upita udruga donosimo dijelove teksta Zakona koji regulira pozajmice u novcu udrugama. Najčešći takav slučaj pojavljuje se kad udruga treba premostiti razdoblje odobravanja izvještaja i isplate utrošenih sredstava iz Europskih fondova.

Zakon u Članku 499. stavak 1 navodi: „Ugovorom o zajmu obvezuje se zajmodavac predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće.“ Isti zakon u Članku 500. stavak 1 navodi: „Zajmoprimac se može obvezati da uz glavnicu duguje i kamate.“

To znači da i udruge između sebe mogu davati i primati pozajmice na osnovu sklopljenog ugovora o pozajmici sa određenim rokom povrata a bez ugovorene kamate.  Pod jednakim uvjetima i fizička osoba može udruzi dati pozajmicu bez kamate.

Kod sklapanja ugovora o pozajmici a kako bi se zajmodavac osigurao da će mu zajam biti vraćen može se potpisati bjanko zadužnica.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_03_35_707.html

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva