MINIMALNA PLAĆA ZA 2023. GODINU

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19.10.2022. donijela uredbu o visinu minimalne plaće za 2023. godinu. Uredba je objavljena u Narodnim novinama 122/2022.

Ovom uredbom visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. iznosi 700,00 eura bruto.

Minimalna plaća za 2022. godinu je iznosila 4.687,50 kn bruto dok će za 2023. godinu iznositi 5.274,15 kn što je povećanje od 586,65 kn.

Novi obračuni minimalne plaće primjenjuju se na plaću za siječanj 2023. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1874.html

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva