EVIDENCIJA DANIH I PRIMLJENIH JAMSTAVA I GARANCIJA (BJANKO ZADUŽNICE)

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, udruge koje vode dvojno knjigovodstvo imaju obvezu voditi Evidenciju danih jamstava i garancija (Članak 14., st. 3, točka 1. Zakona).

U praksi organizacija civilnoga društva  vođenje evidencije danih jamstava i garancija najčešće se odnosi na  vođenje evidencije danih BJANKO ZADUŽNICA u svrhu ugovaranja provedbe projekata iz lokalnih, regionalnih i nacionalnih izvora. S obzirom da je bjanko zadužnica osiguranje naplate potraživanja i sredstvo jamstva moraju se zabilježiti u spomenutu evidenciju.

U računovodstvu organizacije – Evidencija danih i primljenih jamstava i garancija je pomoćna knjiga čiji sadržaj i oblik nisu zakonom propisani ali iz čijeg sadržaja treba biti vidljivo: tko daje jamstvo ili garanciju, kome se daje jamstvo ili garancija i iznos jamstva/garancije.

Evidencija se vodi za svaku poslovnu godinu te ju je potrebno na kraju godine ispisati, ovjeriti i pohraniti u arhivu. Obveza čuvanja Evidencije u arhivi je 7 godina.

Naša udruga,  Centar za civilne inicijative koristi tablicu u produžetku za vođenje naše Evidencija danih jamstava i garancija.

 

RB VRSTA i OZNAKA DOKUMENTA PRIMATELJ OVJEROVITELJ SVRHA IZNOS MJESTO I DATUM IZDAVANJA
1. Bjanko zadužnica

 

OV: xyxyxy

Ugovaratelj/Ugovorno tijelo

Naziv:

Adresa:

Ime i prezime javnog bilježnika,

Adresa:

Razlog davanja jamstva, upisati iz Zadužnice …….., kn Mjesto gdje je izdana zadužnica
2.  

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva