OBVEZE UDRUGE UZ SPONZORSKI UGOVOR i SPONZORSTVO

Sponzorstvo predstavlja davanje novca, usluga ili stvari pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu protuuslugu promocije ili oglašavanja. Sponzor može biti i pravna i fizička osoba.

Za pravne osobe kao što su tvrtke, zadruge i slično – sponzori imaju pravo na priznavanje troška oglašavanja/promocije i porezno im je priznat taj trošak što u konačnici sponzoru umanjuje porez na dobit.

Primatelj/udruga ga zauzvrat promovira/oglašava u, primjerice, pisanim materijalima, letcima i plakatima, na odjeći, na drugim promotivnim materijalima, transparentima na različitim javnim događanjima, festivalima, javnim akcijama i projektima.

Za sponzorstvo je potrebno sastaviti ugovor o sponzorstvu kako bi se regulirala prava i obveze i sponzora i primatelja. U ugovoru o sponzorstvu je važno navesti sadržaj sponzorstva, cijenu te obveze sponzora i primatelja.

Za zaprimanje novca, usluga i/ili stvari i primatelj/udruga i sponzor su obvezni izdati račun, a ako sponzor isporučuje usluge i/ili stvari potrebno je zaračunati i PDV (ukoliko je sponzor u sustavu PDV-a).

Kako se radi o dvije isporuke (i sponzora i udruge), postoji mogućnost izvršenja prijeboja tj. kompenzacije za dobiven novac, uslugu ili stvari te je preporučljivo napraviti i Izjavu o prijeboju koja se prilaže uz ostalu dokumentaciju potrebnu u računovodstvu.

 

U prilozima su primjerci Ugovora o sponzorstvu, računa i izjave o prijeboju.

Ugovor o sponzorstvu primjer

Primjer računa udruga za sponzorstvo

Izjava o preboju

 

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva