Poziv za prijavu projekata – PRECEDE

Poštovani članovi mreže PRECEDE u Republici Hrvatskoj,

Centar za civilne inicijative kao nositelj projekta PRECEDE (Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi) u Hrvatskoj objavljuje novu aktivnost dodjele financijske podrške za 5-8 udruga/organizacija civilnoga društva/ustanova u sklopu projekta.

Prijaviti se mogu udruge, organizacije civilnoga društva ili ustanove koje su dio mreže PRECEDE i do sada su sudjelovali u aktivnostima projekta na području Republike Hrvatske.

Financijska podrška pružiti će se za

a) jedan događaj ili

b) projekt u trajanju do 3 mjeseca.

Natječaj je otvoren do 10. travnja 2016., a sva dokumentacija za prijavu donosimo u nastavku.

Sretno s prijavama!

Poziv PRECEDE natječaj

Prijavni obrazac PRECEDE natječaj

Proračun PRECEDE natječaj

Administrativna provjera projekta PRECEDE

Evaluacija projektnog prijedloga PRECEDE

Završni financijski izvještaj PRECEDE

Završni opisni izvještaj PRECEDE

Visibility rules EU

Add Comment

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva