Poziv za prijavu projekata – PRECEDE

Poštovani članovi mreže PRECEDE u Republici Hrvatskoj,

Centar za civilne inicijative kao nositelj projekta PRECEDE (Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi) u Hrvatskoj objavljuje novu aktivnost dodjele financijske podrške za 5-8 udruga/organizacija civilnoga društva/ustanova u sklopu projekta.

Prijaviti se mogu udruge, organizacije civilnoga društva ili ustanove koje su dio mreže PRECEDE i do sada su sudjelovali u aktivnostima projekta na području Republike Hrvatske.

Financijska podrška pružiti će se za

a) jedan događaj ili

b) projekt u trajanju do 3 mjeseca.

Natječaj je otvoren do 10. travnja 2016., a sva dokumentacija za prijavu donosimo u nastavku.

Sretno s prijavama!

Poziv PRECEDE natječaj

Prijavni obrazac PRECEDE natječaj

Proračun PRECEDE natječaj

Administrativna provjera projekta PRECEDE

Evaluacija projektnog prijedloga PRECEDE

Završni financijski izvještaj PRECEDE

Završni opisni izvještaj PRECEDE

Visibility rules EU

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva