Nove objave

Guide: “Social Responsibility”

is designed for companies that aspire to social responsibility allows entrepreneurs, managers, employees develop strategies better accountability to the community, provides tools that can samovrednovati your company. This guide can serve non-profit organizations, governmental institutions, representatives of regional and local governments on the same principle as the business sector – to check...

Vodič: “Društvena odgovornost”

namjenjen je tvrtkama koje streme ka društveno odgovornom poslovanju, omogućava poduzetnicima, menagerima, zaposlenicima razvijati strategije kvalitetnije odgovornosti prema zajednici, pruža alate kojima možete samovrednovati vašu tvrtku. Ovim vodičem mogu se služiti i neprofitne organizacije, vladine institucije, predstavnici regionalne i lokalne samouprave po istom načelu kao i poslovni sektor...

The cross border project’s results presented at the press conference

Center for Civil Initiatives and LAG Una-Sana presented the new web page www.crobihtour.com and a brochure which presents a a unique touristic area of Kordun and Una-Sana region. Jelena Kljaić Šebrek and Alen Ređić presented the results of the project „Revival of the cross border partnership through rural development“. The project is funded under the IPA IIb component of the cross border program...

Rezultati prekograničnog projekta predstavljeni novinarima

Jučer su u Karlovcu Centar za civilne inicijative i LAG Una-Sana predstavili novu web stranicu www.crobihtour.com i brošuru koja prikazuje jedinstvenu turističku regiju koja spaja kordunski kraj (od Barilovića do Topuskog)u Hrvatskoj i unsko-sanski kanton (Bosanska Krupa, Sanski Most, Bužim) u Bosni i Hercegovini koju smo nazvali Regija bez granica kako bismo pokazali namjeru spajanja ove dvije...

CCI i LAG Una-Sana izrađuju strategiju za „Regiju bez granica“

Centar za civilne inicijative i LAG Una-Sana iz Bosanske Krupe su se sastali na tri dana krajem rujna, uz prekrasan ambijent rijeke Une u Bosanskoj Krupi na razradi strategije daljnje suradnje i razvoja ruralnog turizma „Regije bez granica“. Povod ovog okupljanja i razrade strategije je završetak 2-godisnjeg projekta financiranog kroz EU IPA IIb Prekogranična suradnja Hrvatska i Bosna i...

Građani predlažu prioritete društvenog razvoja u Dugoj Resi

U okviru priprema za prijavu projekta na natječaj „ZAJEDNO ZA BOLJE“, kojega je raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, u Dugoj Resi je u četvrtak 20.rujna održan prvi zbor građana na kojem se okupilo preko 50 zainteresiranih građana, predstavnika tijela lokalne vlasti, poduzeća, udruga i ostalih zainteresiranih dionika društvenog razvoja. Skup je otvorio Ivan Baršić...

Počeo proces javnog savjetovanja u Grubišnom polju i Dugoj Resi

Centar za civilne inicijative je u sklopu vođenog procesa javnog savjetovanja s gradovima Duga Resa i Grubišno polje predstavio način rada s projektnim timom i osnivanjem radne skupine koju će činiti građani, predstavnici udruga, gospodarskog sektora i institucija. Oba grada pripremaju se za pozivni natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za sufinanciranje projekata društvenog...

Sajam tradicijskih proizvoda i usluga i „Žganci bez granica“ u Gvozdu

Na Tržnici i u Ruralnom turističkom informativnom centru u Gvozdu, održala su se 2. lipnja 2012. dva zanimljiva događaja. Centar za civilne inicijative je organizirao Sajam tradicijskih proizvoda i usluga gdje su se na štandovima predstavljali lokalna poljoprivredna gospodarstva, zadruge i nevladine udruge. Predstavilo se 25 izlagača: OPG Dragojević, OPG Jerosimić, Suncokret – Centar za razvoj...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva