Brošura: “Vlak društveno odgovornog poslovanja”

  • brošura je prvenstveno namijenjena poduzetnicima koji razmišljaju o uvođenju prakse društveno odgovornog poslovanja
  • može biti od koristi udrugama i drugim predstavnicima civilnog društva koji surađuju s poslovnim sektorom
  • pokazala se korisnom i predstavnicima lokalne samouprave u promicanju društveno odgovornog poslovanja u svom kraju

Tiskajući ovu brošuru namjera nam je bila skrenuti pozornost svih sudionika u lokalnim zajednicama na mogućnosti koje se pružaju poslovnom sektoru u praksi društveno odgovornog poslovanja. Od racionalnog odnosa prema korištenju energenata do potpore projektima u zajednici, od utjecaja na lokalnu infrastrukturu do uključivanja u programe filantropije.

DOWNLOAD: vlak

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva