Projekt “Platforma na n-tu“ – poziv udrugama

Projekt “Platforma na n-tu“ financiran je od strane Europske unije u okviru EIDHR-a (European Instrument for Democracy and Human Rights), a provode ga Centar za civilne inicijative u partnerstvu s Mrežom udruga Krapinsko-zagorske županije i Krapinsko-zagorskom županijom.

Cilj projekta Platforma na n-tu je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i formalnih i neformalnih mreža udruga čiji su korisnici djeca, mladi, nacionalne manjine te osobe s invaliditetom i to u Krapinsko-zagorskoj i Karlovačkoj županiji.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva