Gospodarske djelatnosti udruga

Često nas građani koji osnivaju udrugu pitaju što da navedu pod gospodarske djelatnosti i što su to zapravo gospodarske djelatnosti, plaća li se na njih PDV i slično. Ovdje donosimo neke od odgovora:

Zakon o udrugama predvidio je člankom 31. mogućnost obavljanja gospodarske djelatnosti udruga ako su one propisane statutom udruge. Gospodarska djelatnost koju udruga obavlja mora se obavljati sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti (primjerice trgovina, ugostiteljstvo, turizam).

Zakon je utvrdio i obvezu da višak prihoda nad rashodima ostvaren u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva udruge utvrđenih statutom, a nikako radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Od donošenja novog zakona, udruge trebaju definirati konkretne djelatnosti koje će udruga provoditi kao gospodarske, primjerice:

– održavanje seminara, radionica i tečajeva

– prodaja knjiga, priručnika te proizvoda udruge na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini (Pazite! Udruge ne smiju trgovinu obavljati web shopom.)

Početak bavljenja gospodarskom djelatnošću podrazumijeva i izdavanje računa za uslugu, rad ili robu koju isporučujete prema propisima za sve druge pravne osobe koji se bave gospodarskom djelatnošću.

Porezna uprava koja je zadužena za pregled vaših izvješća po adresi sjedišta vaše udruge ujedno prati i vašu gospodarsku djelatnost i određuje visinu poreza na dobit ukoliko se pokaže da je udruga u obavljanju gospodarskih djelatnosti ostvarila višak prihoda nad rashodima.

Otkako je donesen novi Zakon o udrugama 2014. godine, nadležni ured državne uprave rješenje o upisu udruge u Registar udruga koja je u statutu propisala obavljanje gospodarske djelatnosti odmah po upisu u Registar dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi.

Bavljenje gospodarskom djelatnošću ne znači da je udruga ušla u sustav PDV-a. To samo znači da Porezna uprava ima obavijest o gospodarskoj djelatnosti udruge kojom se udruga planira baviti te je o njima udruga dužna izvijestiti u svojim zakonski obveznim izvješćima.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva