GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGA – ROK ZA PREDAJU 01.03.2019.

Udruge i ostale neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo trebaju sastavljati i predavati godišnji financijski izvještaj koji se sastoji od: Bilance (na Obrascu: BIL-NPF), Izvještaja o prihodima i rashodima (na Obrascu: PR-RAS-NPF) i Bilješki uz financijske izvještaje (Nemojte zaboraviti bilješke!).

Obratite pozornost da su dodani novi odjeljci  Računskog plana u Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu PR-RAS-NPF koji je objavljen u Narodnim novinama 115/18 i stupio na snagu 21.12.2018.

Novi odjeljci odnose se na promjene za organizacije koje provode EU projekte te se za 2018. upućuju da u novom PR-RAS_NPF obrascu koriste nove odjeljke. Upute za godišnje financijske izvještaje možete naći na:  http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII%2018.pdf

Ova promjena donesena je Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15 i 67/17).

Izvještaj se predaje u elektroničkom i papirnatom obliku. Obrasci za godišnji izvještaj se mogu naći na: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

 

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva