Strateško planiranje Otvorene Platforme Forum za jednakost

Otvorena Platforma Forum za jednakost, koja se oformila u sklopu poziva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” održala je 16. i 17. siječnja 2016. godine u prostoru Centra za civilne inicijative prvi sastanak Platforme i strateško planiranje, kojom se želi postići osnaživanje Platforme kako bi u narednom djelovanju ostvarilo viziju zbog koje je nastala: društva zasnovanog na jednakosti kao temeljnoj vrednoti ustavnog poretka RH, u kojem svaki član tog društva može koristiti svoje potencijale i pridonositi zajedničkom dobru, društva u kojem različitost predstavlja izvor snage, ljudi slobodno izražavaju svoje identitete, a prema svakoj se osobi odnosimo s poštovanjem i uvažavanjem. Riječ je o viziji društva u kojem se podupiru i štite prava pojedinca i skupina, a zajednički interesi definiraju dijalogom i konsezusom. Kroz svoje djelovanje Forum za jednakost želi utjecati na procese koji su povezani s ostvarivanjem takve vizije društva, a primarno na osvješćivanje važnosti načela jednakosti u javnosti i njegove integracije u javne politike i zakonodavstvo.

U Platformi Forum za jednakost sudjeluju Hrvatski pravni centar, koji je koordinator Platforme, te sljedeći članovi:

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva