Registar stvarnih vlasnika

Sve udruge registrirane u Republici Hrvatskoj u obvezi su od 01.07.2019. upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika. Rokovi upisa podataka počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima i koji je uspostavljen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom, u ovom slučaju i stvarnim vlasnikom udruge, smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

  • trgovačka društva
  • podružnice stranih trgovačkih društava
  • UDRUGE
  • zaklade
  • fundacije
  • ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Udruge mogu upis podataka u Registar obaviti na jedan od dva načina:  korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat ili u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.
Više informacija o Registru stvarnih vlasnika, kao i o načinu upisa podataka dostupno je na poveznici:

http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva