Radionica na temu “Lokalni izbori”

U sklopu projekta „U potrazi za demokracijom“ koji CCI provodi sa 4 partnerske organizacije  s područja Krnjaka, Vojnića, Gvozda i Topuskog pred dva dana (13.03.) održala se vrlo zanimljiva radionica na temu “Lokalni izbori”. U okviru ove teme posebno je obrađen novi Zakon o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, prava nacionalnih manjina  na biralištima i prava manjina u okviru administrativnih jedinica u okviru RH te načini provođenja kampanje.

Predavač  i gost na radionici bio je Dragan Zelić, diplomirani politolog iz udruge “GONG”.

Radionici se odazvalo 18 ljudi, te je ista potrajala do 18:30h. Posebno važnim pokazala se tema o prebivalištu jer je ta problematika jako izražena na području provedbe projekta te smo od predavača saznali niz važnih stvari koje su propisane novim zakonom.

Problem apsolutne i relativne većine određene nacionalne skupine u pojedinim općinama nije jasno definiran novim zakonom o izborima te predstavlja veliki problem za pojedine općine koje su u obvezi da do 01.04. naprave izmjene statuta u skladu sa novim zakonom.

Gospodin Zelić će provjeriti i tražiti tumačenje od Ministarstva  uprave te će isto proslijediti općinama sa područja našeg LAG-a. Jako kvalitetna radionica, koja bi u svakom slučaju bila interesantna i drugim sredinama.

Tekst pripremio Nemanja Eremić, LAG Petrova Gora

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva