Radionica “Nacionalne manjine u Europskoj uniji”

U Vojniću je 27.03.2013. u Domu kulture održana radionica pod nazivom Nacionalne manjine u Europskoj uniji. Organizator radionice je Centar za civilne inicijative. Radionicu je vodila Mirjana Mikić, trenerica iz Centra za mirovne studije iz Zagreba.

Ciljevi radionice bili su:
– Informirati građane o pravima nacionalnih manjina u Europskoj uniji
– Upoznati građane s primjerima dobre prakse vezano za nacionalne manjine u Europskoj uniji
– Potaknuti pripadnike nacionalnih manjina na aktivno sudjelovanje u aktivnostima u zajednici
– Povećati stupanj razumijevanja prava nac. manjina u Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju.

Na radionici je bilo 20 sudionika, predstavnika udruga, lokalne samouprave, lokalnih institucija i pripadnika nacionalnih manjina. Sudionici su imali prilike čuti teorijski dio, sudjelovati u raspravi, raditi u manjim skupinama i naučiti o novim i starim nacionalnim manjinama u Europskoj uniji te razlikovati značenja pojmova multikulturalnost i interkulturalnost.

U jednom dijelu radionice sudionici su se izjasnili da je bolji položaj nacionalnih manjina u EU nego u Hrvatskoj te da imaju visoka očekivanja od
ulaska Hrvatske u EU.

U okviru praktične vježbe sudionici su po grupama pripremili kraće prezentacije o položaju nacionalnih manjina u nekim od eurospkih zemalja (Finska, Njemačka, Estonija, Francuska). Voditeljica projekta Jelena Kljaić Šebrek u uvodnom je govoru napomenula da se ova radionica uklapa u obilježavanje europske godine aktivnih građana te da je Centar za civilne incijative član Hrvatske Alijanse za europsku godinu građana 2013 (HAEGG 2013. koja već
broji 20 članica iz cijele Hrvatske.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva