Radionica “Nacionalne manjine u Europskoj uniji”

U Vojniću je 27.03.2013. u Domu kulture održana radionica pod nazivom Nacionalne manjine u Europskoj uniji. Organizator radionice je Centar za civilne inicijative. Radionicu je vodila Mirjana Mikić, trenerica iz Centra za mirovne studije iz Zagreba.

Ciljevi radionice bili su:
– Informirati građane o pravima nacionalnih manjina u Europskoj uniji
– Upoznati građane s primjerima dobre prakse vezano za nacionalne manjine u Europskoj uniji
– Potaknuti pripadnike nacionalnih manjina na aktivno sudjelovanje u aktivnostima u zajednici
– Povećati stupanj razumijevanja prava nac. manjina u Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju.

Na radionici je bilo 20 sudionika, predstavnika udruga, lokalne samouprave, lokalnih institucija i pripadnika nacionalnih manjina. Sudionici su imali prilike čuti teorijski dio, sudjelovati u raspravi, raditi u manjim skupinama i naučiti o novim i starim nacionalnim manjinama u Europskoj uniji te razlikovati značenja pojmova multikulturalnost i interkulturalnost.

U jednom dijelu radionice sudionici su se izjasnili da je bolji položaj nacionalnih manjina u EU nego u Hrvatskoj te da imaju visoka očekivanja od
ulaska Hrvatske u EU.

U okviru praktične vježbe sudionici su po grupama pripremili kraće prezentacije o položaju nacionalnih manjina u nekim od eurospkih zemalja (Finska, Njemačka, Estonija, Francuska). Voditeljica projekta Jelena Kljaić Šebrek u uvodnom je govoru napomenula da se ova radionica uklapa u obilježavanje europske godine aktivnih građana te da je Centar za civilne incijative član Hrvatske Alijanse za europsku godinu građana 2013 (HAEGG 2013. koja već
broji 20 članica iz cijele Hrvatske.

Add Comment

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva