RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

Nakon Rijeke, Varaždina, Splita i Osijeka danas je u Zagrebu u hotelu International održana informativna radionica na kojoj je predstavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva” u okviru IV. komponente IPA programa “Razvoj ljudskih potencijala”.

Radionicu je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Vladinim Uredom za udruge. Detaljno je predstavljan Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Glavni interes sudionika bio je kako da se male udruge, koje još nisu provodile projekte sufinancirane sredstvima EU, uključe u ovaj natječaj relativno malog ukupnog indikativnog iznosa. Rasprava o tome vodila se u kontekstu nove odredbe da se operativni kapaciteti prijavitelja ne boduju, već se ocjenjuju s da ili ne. Ako je ocjena negativna projektni prijedlog automatski se odbacuje.

Osnovne informacije o upravljanju projektnim ciklusom i najčešćim alatima koji se koriste u pripremi projektnog prijedloga i provedbi projekta dala je udruga Centar za civilne inicijative. Posebno su obrađeni logička matrica i proračun projekta, pojašnjen je način ispunjavanja natječajne dokumentacije, te su naglašeni bitni elementi ispunjavanja projektnog sažetka i cjelovite prijave.

Najveći interes sudionika bio je za novine u ovom natječaju. Prijašnji termin partner zamijenjen je novim terminom suprijavitelj, a uvodi se i nova kategorija povezane osobe koja ravnopravno sudjeluje u osmišljavanju i provedbi projekta, troškove koristi pod istim uvjetima kao prijavitelj ili suprijavitelj, ali ne može biti korisnik projekta.

Novina u ovom natječaju je što se kod proračuna dozvoljava mogućnost pojednostavljenih troškovnih opcija, i to u oblicima jediničnih troškova, paušalnih iznosa i financiranja u fiksnom iznosu (mogućnost fiksnog iznosa kao pojednostavljene troškovne opcije bila je i u natječaju Europa za građane). Pojednostavljeni troškovi zahtijevaju dosljedno planiranje i dobro obrazloženje, ali znatno olakšavaju i pojednostavljuju rad s proračunom tijekom provedbe. Korištenje te opcije ujedno je i rizik jer odstupanje od obrazloženih vrijednosti ima za posljedicu nepriznavanje troškova iz cijele stavke na koju se odnosi opcija pojednostavljenih troškova.

Više o tome možete naći u PRAG-u 2013 u poglavlju 6.2.1. (Pojednostavljene troškovne opcije) i u uputama za prijavitelje.

Natječaj je za dostavljanje projektnog sažetka otvoren do 8. ožujka 2013., a cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete naći na web stranici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (zaklada.civilnodrustvo.hr).

Izvor: Tvornica projekata – e-udruga.com

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva