Počeo proces javnog savjetovanja u Grubišnom polju i Dugoj Resi

Centar za civilne inicijative je u sklopu vođenog procesa javnog savjetovanja s gradovima Duga Resa i Grubišno polje predstavio način rada s projektnim timom i osnivanjem radne skupine koju će činiti građani, predstavnici udruga, gospodarskog sektora i institucija. Oba grada pripremaju se za pozivni natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za sufinanciranje projekata društvenog razvoja u skladu s planom društvenog razvoja svakog grada.

Ovo je vrlo važan, pilot projekt, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u kojem će oba grada prikazati načine suradnje i uključivanja građana u donošenje odluka. Građani će biti predstavljeni putem svojih udruga, građanskih inicijativa, manjinskih i vjerskih zajednica, poduzetnika, itd.

Maksimalna vrijednost društvenog projekta je 450.000 kuna sa 70% udjelom od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (30% vrijednosti projekta pokriva grad).

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva