Vlada prihvatila Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Na sjednici Vlade održanoj 30. siječnja prihvaćen je Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Prijedlogom zakona se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Više informacija OVDJE

2 komentara

  • Postovani, biti će nam zadovoljstvo da ćete financirati neprofitne udruge i organizacije a ujedno se nadamo da ćete kvalitetnije surađivati sa udrugama pošto su do sada dobivale samo podobne udruge a ostale udruge koje rade nisu dobivale niti ono što im pripada po zakonu EU za praćenje desetljeca, mada po zakonu RH pripada svakome Romu u RH. Do sada nismo vidjeli po EU zakonu izlaza pošto naš zastupnik ima poseban zakon za svoj đep. Molimo Vas nastojte da i ostaqle udruge imaju financijska sredstva kako bi mogli idalje funkcionirati i educirati djecu i mlade. Potrebna su nam financiska srestva kako bi mogli poboljšati rad udruge te što više djece i mladi obrazovali ali bez potpore nemožemo ništa pošto nam svi občavaju a odtoga ništa . u nadi dače te financirati udruge kojima po zakonu pripada .SPOŠTOVANJEM kontakt 0976981507

    • Hvala na komentaru u vezi naše objave Prijedloga zakona. Naša udruga ne financira druge udruge a nismo niti financijska organizacija; ali kroz naše aktivnosti pružamo informacije, savjetovanje i izobrazbu u vezi objavljenih natječaja pa nam se u tom smislu možete javiti u naš ured svaki dan od 9.00 do 15.00. ili na telefon 01 4920 795.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva