UVAŽAVANJEM RAZLIČITOSTI DO KULTURE MIRA

Priručnik „Uvažavanjem različitosti do kulture mira“ nastao je kao rezultat višegodišnjeg rada velikog broja odgojitelja i stručnih suradnika iz dječjih vrtića diljem Hrvatske u partnerskom projektu PRECEDE, financiranom sredstvima Europske unije. Osnovna mu je svrha pridonijeti realizaciji Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima i drugim okruženjima u kojima se odgajaju djeca rane i predškolske dobi, osobito u dijelu koji se odnosi na afirmaciju humanizma i uvažavanja različitosti kao jednoj od šest temeljnih vrijednosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Priručnik je pokusno primijenjen tijekom 2014. i 2015. godine u 10 hrvatskih vrtića od Vukovara do Kastva, od Gvozda do Zeprešića.

Brošura
- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva