U povodu 10-godišnjice osnutka Nacionalne zaklade u Bjelovaru održan skup predstavnika građanskih inicijativa i aktivista

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u petak, 18.10. je u Bjelovarskom kazalištu u Bjelovaru, od 13 do 17 sati, održano drugo od pet predviđenih regionalnih događanja pod nazivom “Aktivni u zajednici” koje je okupilo 40-ak predstanika(-ca) građanskih inicijativa koje su u lokalnim zajednicama provedene uz financijsku podršku Nacionalne zaklade. Regionalno događanje koje je okupilo predstanike(-ce) građanskih inicijativa i aktiviste(-ce) u lokalnim zajednicama imalo je cilj raspravi ti prioritete i izazove u razvoju lokalnih zajednica te predložiti rješenja u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Prijedlozi za razvoj lokalnih zajednica sa svih regionalnih događanja biti će objedinjeni u zajedničkoj knjizi “Doprinos aktivnih građana” koja će biti dostupna javnosti te kao svojevrstan glas aktivnih građana biti upućena svim predstavnicima izvršne vlasti, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Na događanju je upućena zahvala te uručena priznanja najaktivistima i najaktivisticama u lokalnoj zajednici, izabranim prema prijedlogu predstavnika regionalnih građanskih inicijativa. Regionalni susret aktivista i svih aktivnih građana u lokalnim zajednicama u Bjelovaru jedan od pet istih regionalnih susreta kojima će u narednim danima Nacionalna zaklada obilježiti 10 godina svoga osnutka i gotovo desetogodišnje ulaganje u razvoj civilnoga društva i poticanje građanstva na aktiviranje, na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, što je jedan od ciljeva njezina djelovanja.
Susret se održava i u povodu Europske godine građana 2013. kojoj je, također, cilj ojačati svijest i znanja Europljana o pravima i odgovornostima vezanima uz EU građanstvo.
Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša–Matić, obilježavanjem 10-godišnjice osnutka Nacionalne zaklade na regionalnim razinama željela se istaknuti uloga i značaj koji ima aktivno građanstvo u modernom društvu i suvremenoj društvenoj zajednici te njihova poruka predati javnosti.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva