Prijave za Odbor za praćenje Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osniva Odbor za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Kako su predstavnici organizacija civilnog društva sudjelovali su u pripremi programskih dokumenata, traži se imenovanje 12 članova i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva, u Odbor za praćenje Operativnog plana “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.

Za sljedeća područja djelovanja OCD-a traže se član i zamjenik:

 • demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja,
 • djelovanje mladih,
 • djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštita i promicanja ljudskih prava,
 • zaštita okoliša i održivog razvoja,
 • zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca do 2. prosinca 2014. g.

Obrazac za prijavu

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva