Poziv za 60+ volontere

Dragi kolege, prijatelji i poznanici!

Molimo Vas da obavijestite i pozovete osobe iznad 60 godina koje bi se u našim aktivnostima željele baviti volonterskim radom u gradovima Bjelovaru, Karlovcu i Zagrebu.

Ove aktivnosti su dio projekta „Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a)“ kojeg provodi Centar za civilne inicijative u partnerstvu s Agencijom lokalne demokracije Sisak i Savezom za pravedno društvo iz Bjelovara, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
U projektu su predviđene brojne aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, tribine i volonterske akcije, a sve s ciljem povećanja pravne zaštite i informiranosti starijih osoba u gradovima Karlovcu, Zagrebu, Sisku i Bjelovaru. Osim toga, poseban je naglasak na volontiranju i socijalnoj uključenosti starijih osoba u aktivan život lokalne zajednice.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva