Pet godina djelovanja Male urbane zajednice – MUZA u Karlovcu

Centar za civilne inicijative priključuje se obilježavanju 5-godišnjice djelovanja Male urbane zajednice – MUZA u Karlovcu, gdje u prostoru zajedno djeluje više udruga, a i CCI ima uredski prostor u kojemu je kroz godine djelovanja na području Karlovca i Karlovačke županije radio na izgradnji civilnoga društva na tom području.

Stoga smo odlučili petu obljetnicu obilježiti besplatnim predavanjem i savjetovanjem za organizacije civilnoga društva i zainteresirane građane, koji će se u MUZA-i održati u četvrtak, 17.12.2015. godine od 14 do 16 sati:
• Predavanje: “Dobra ekonomija kao strategija prijelaza u održivo društvo”

Dobra ekonomija (REconomy) obuhvaća ekonomske modele koji su protuteža danas prevladavajućoj ekonomiji kroz samoorganizaciju građana u grupama solidarne razmjene, etičke banke, zajedničke vrtove i farme, banke vremena i dr.

• Savjetovanje: “Obveze udruga na kraju godine vezane uz nove financijske propise”

Izrada financijskog plana za 2016. godinu – nova obaveza za udruge je izrada financijskog plana za narednu godinu. Izrada i predaja razlike prihoda i rashoda, bilance i bilješki. Popis dugotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara. Popis financijske imovine. Usklađenje s kupcima i dobavljačima i druge financijske obveze organizacija civilnoga društva.

Pozivamo da se prijavite na radionice i savjetovanje jer je broj sudionika ograničen.

Poziv: MUZA

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva