TagMala urbana zajednica – MUZA

Pet godina djelovanja Male urbane zajednice – MUZA u Karlovcu

Centar za civilne inicijative priključuje se obilježavanju 5-godišnjice djelovanja Male urbane zajednice – MUZA u Karlovcu, gdje u prostoru zajedno djeluje više udruga, a i CCI ima uredski prostor u kojemu je kroz godine djelovanja na području Karlovca i Karlovačke županije radio na izgradnji civilnoga društva na tom području. Stoga smo odlučili petu obljetnicu obilježiti besplatnim...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva