Otvorena Družionica na Gazi za osobe treće životne dobi

Od. 1. lipnja 2017., kad je službeno krenula s radom Družionica na Gazi, u sklopu istoimenog projekta kojeg provodi Centar za civilne inicijative u partnerstvu s karlovačkom udrugom EmMa centar – udruga za promicanje zdravog načina života te uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u Dnevnom centru i izvan njega održano je mnoštvo aktivnosti prema redovnom tjednom rasporedu, koji se svaki tjedan obogaćuje predavanjima i drugim edukativnim aktivnostima koje su korisne osobama treće životne dobe.

Dnevni centar radi svaki dan od 9 do 13 sati i nudi razne aktivnosti za osobe treće životne dobi kao što su jutarnje vježbanje, društvene igre, novinarsku sekciju, rad na računalu, likovnu grupu, predavanja, glazbene slušaonice i koncerte, nordijsko hodanje i druge aktivnosti, ovisno o interesu korisnika.

Sve aktivnosti su besplatne, a zadatak je oplemeniti život posjetitelja Družionice uz interesantne, poučne i zabavne aktivnosti, a osnovna im je svrha doprinijeti unapređenju kvalitete života starijih osoba na području Grada Karlovca i Karlovačke županije.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva