CCI na tri sajma i akciji uređenja okoliša

Tjedan od 22. do 27.5.2017. bio je bogat događanjima za sve organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj.

Ove godine su objedinjene manifestacije Dani otvorenih vrata udruga, Hrvatska volontira, a također je u isti tjedan stavljena i inicijativa proizašla od samih udruga riječkog područja Gledaj (u)druge. Centar za civilne inicijative je također član mreže Central Eastern European Citizines Network, koja je također obilježila Tjedan sudjelovanja građana, tako da bogatstvo sadržaja nije izostalo.

CCI je samostalno organizirao dva sajma udruga: u Bjelovaru (26.5.2017.), gdje su nam se priključile bjelovarske udruge, a također smo u sklopu projekta Trenutak sa mnom organizirali volontersku akciju u kojoj smo spojili dvije generacije: djecu iz DV Ciciban i volontere-umirovljenike, koji su zajedničkim snagama sadili organsko povrće u recikliranu tetrapak ambalažu.

Isti dan u Karlovcu su karlovački volonteri u istom projektu sudjelovali u uređenju okoliša oko karlovačkog ureda CCI-a, a priključila nam se i udruga Eko Pan, s kojima smo susjedi u prostoru na Gazi.

Dan kasnije, također dva događanja: jedan je bio u Samoboru, gdje smo također okupili lokalne udruge i organizirali sajam, na kojemu je bilo aktivnosti za male i velike građane, a ujedno smo informirali građane o programu E-misija koji CCI provodi te održali praktičnu radionicu o održivom razvoju u sklopu programa E-misija.

U Sisku je ove godine održan najveći sajam udruga u organizaciji ALD-a Sisak, a CCI je na sajmu sudjelovao sa info štandom programa E-misija, gdje smo ponudili udrugama da se prijave na popis zainteresiranih udruga za lokalna partnerstva te smo imali edukaciju o partnerstvu.

Raduje nas što smo sudjelovali u aktivnostima kojima se promovira i predstavlja rad civilnog sektora širem građanstvu, kako bi naši sugrađani uvidjeli važnost ovog segmenta društva za zajednicu u cjelini, ali također i kako bi se aktivno uključili u aktivnosti koje ih ispunjavaju, koje vole raditi te na način da daruju svoje vrijeme za druge.

 

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva