Obaveza korištenja revizorskih usluga za udruge

Obaveza korištenja revizorskih usluga za udruge

Sve udruge u Republici Hrvatskoj koje su u prethodnoj godini imale ukupan prihod između tri i deset milijuna kuna dužne su, u skladu sa pravilima o reviziji financijskih izvještaja, preko ovlaštenog revizora a jednom godišnje dati na uvid financijske izvještaje udruge.

Udruge koje su u prethodnoj godini imale prihode iznad deset milijuna kuna su u isto vrijeme dužne, putem ovlaštenog revizora revidirati financijske izvještaje.

 

Takve udruge imaju rok do 30.06. tekuće godine na svojim web stranicama objaviti revizije godišnjih izvješća, odnosno uvide u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

 

 

Dodajte komentar

Vaša adresa neće biti vidljiva. Polja označena zvjezdicom * su obavezna.