Obaveza korištenja revizorskih usluga za udruge

Sve udruge u Republici Hrvatskoj koje su u prethodnoj godini imale ukupan prihod između tri i deset milijuna kuna dužne su, u skladu sa pravilima o reviziji financijskih izvještaja, preko ovlaštenog revizora a jednom godišnje dati na uvid financijske izvještaje udruge.

Udruge koje su u prethodnoj godini imale prihode iznad deset milijuna kuna su u isto vrijeme dužne, putem ovlaštenog revizora revidirati financijske izvještaje.

 

Takve udruge imaju rok do 30.06. tekuće godine na svojim web stranicama objaviti revizije godišnjih izvješća, odnosno uvide u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva