Konferencije o aktivnom starenju u Sisku i Karlovcu

Centar za civilne inicijative je sa svojim partnerima na projektu ‘Trenutak sa mnom’, Agencijom lokalne demokracije Sisak, organizirao je dvije mini-konferencije za osobe treće životne dobi posvećene aktivnom starenju, 11.10.2017. u Sisku i 12.10.2017. u Karlovcu. Svaka je od njih dodatno stavila naglasak na teme koje su u fokusu interesa toj dobnoj skupini: Alzheimerova bolest na konferenciji u Sisku te primjeri dobre prakse aktivnog starenja u Hrvatskoj i svijetu na konferenciji u Karlovcu, kao motivacija i ohrabrenje da se živi kvalitetno i aktivno, bez obzira na dob i druge poteškoće s kojima se suočavaju osobe treće životne dobi.

Obje su konferencije okupile stručnjake koji se bave tematikom aktivnog starenja te su potakle mnoge rasprave i dijalog o načinima kako prevladati teškoće, kako se osnažiti i poboljšati zdravlje.

 

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva