Zdrave navike u trećoj dobi

Projekt „Zdrave navike u trećoj dobi“ provodimo od početka rujna 2019. godine pa sve do 31.12. 2019. godine , u sklopu kojeg organiziramo devet predavanja na temu „Zdravlje i prehrana u zlatnoj dobi “ kojeg vodi Gordana Krpan,  programerka uravnotežene prehrane s iskustvom savjetovanja i pripreme hrane u poslovnom sektoru za osobe s posebnim prehrambenim dijetama.

Predavanja koja  su namijenjena  osobama treće životne dobi,  održavaju se u gradskim knjižnicama na Trešnjevci, udrugama te centrima za kulturu, također na području Gradske četvrti Trešnjevka. Do sada smo održali pet predavanja na kojima su sudionici iskazali interes za temu prehrane i zdravlja u trećoj dobi, te vrlo dinamično sudjelovali u raspravama kod razgovora o usvajanju zdravih navika kod osoba treće životne dobi

S obzirom da su ciljevi  projekta  povećanje kompetencije medicinskog osoblja u domovima zdravlja, posebice patronažne službe te osoba  treće životne dobi za usvajanje zdravih stilova života te prehrane koja odgovara pojedinim teškoćama/bolestima vezanim uz proces starenja, ostvarili smo suradnju sa Domovima zdravlja Zagreb -istok  te Zagreb-zapad  gdje ćemo u njihovim prostorijama održati predavanja namijenjena patronažnim sestrama na temu „Psihološka podrška obiteljima starijih i nemoćnih i savjeti za prehranu u starijoj dobi“, koja će voditi Mladen Djurkinjak, profesor psiholog s iskustvom rada s ranjivim skupinama nižeg socioekonomskog statusa i osobama kojima prijeti socijalna isključenost i Gordana Krpan, programerka uravnotežene prehrane.

Također jedan od ciljeva projekta je educirati sveukupnu javnost  putem tiskanih publikacija o nekoliko aspekata zdravog življenja u starijoj dobi. Izradit ćemo dva letka i to: Što je soli manje to je zdravlje bolje koje dijelimo sudionicima na predavanjima, Izbor i izbjegavanje namirnica kod uzimanja lijekova za zgrušavanje krvi a u pripremi su još tiskane brošure o Prehrani kod šećerne bolesti i Prehrani i zdravim navikama u trećoj dobi.

Projekt se financira iz sredstava Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo.  Tiskanje brošure o zdravim navikama života omogućilo je poduzeće Simbex d.o.o.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva