Uvođenje eko politike u organizacije civilnoga društva

U današnjem svijetu u kojem se s jedne strane promiče odgovornost prema okruženju u kojem živimo
a s druge strane se to isto okruženje u ogromnoj mjeri zagađuje, organizacije civilnoga društva vidimo
kao nositeljice promoviranja i poticanja na odgovorno ponašanje u okviru svojih ureda i djelatnosti.
Ekopolitika ili kako je neki nazivaju zelena politika zagovara ekološki održivo društvo. Stoga se i
organizacije koje uvode u svoje poslovanje eko politiku, zalažu za razvoj ekološki održivog društva.
Uvođenjem eko politike u svoj rad, organizacija civilnoga društva donosi sveukupne prakse i
ponašanja koje prožimaju sve njene sastavnice u cilju smanjenja ekološkog otiska, te usvajanja dobrih
ekoloških praksi kao standarda djelovanja organizacije.
Što možemo učiniti odmah?
PONAŠATI SE EKOLOŠKI ODGOVORNO NA RADNOM MJESTU:
Istaknuti mjesta za odvajanje otpada u uredu: PAPIR, PLASTIKA (METAL), BIO OTPAD, BATERIJE, STAKLO.

Poticati odgovoran način dolaska na posao i prijevoza općenito: JAVNI PRIJEVOZ, DIJELJENJE PRIJEVOZA, BICIKL, PJEŠICE

EKONOMIČNO KORISTITI ENERGIJU I RESURSE:
Grijanje na 21 do 22 stupnja Celzijusa.
Hlađenje tek nekoliko stupnjeva niže od vanjske temperature.
Upotreba štedljivih žarulja.
Nabavljanje punjivih baterija za višekratnu upotrebu.
Korištenje papirnate umjesto plastične ambalaže,.
Minimalno ispisivanje dokumenata na papiru.
Maksimalno pohranjivanje podataka u digitalnom obliku.

ODABIR PARTNERA I SURADNIKA, DOBAVLJAČA ROBA, RADOVA I USLUGA:
Odredite kriterije prema kojima birate partnere, suradnike i dobavljače. U odabiru se
rukovodite njihovim odnosom prema okolišu i uvedenim standardima upravljanja okolišem.
Dajte prednost ekološki vjerodostojnim tvrtkama.

Gotovo svaki natječaj na koji se organizacije civilnoga društva prijavljuju u budućnosti
sadržavat će komponente odgovornog odnosa prema okolišu i održivog razvoja.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva