Trening za EU fondove u Novom Jelkovcu danas je završio

Predstavnici organizacija civilnoga društva i institucija u lokalnoj zajednici ( njih 21) s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije sudjelovali su u petodnevnom treningu za pripremu projekata za EU fondove koje su proveli djelatnici Centra za civilne inicijative.  Trening je trajao od 17.09. do 25.09. a proveden je u dva modula: prvi modul je trajao dva dana a drugi tri dana čime smo omogućili svim zaposlenima da umjereno izostanu s posla, i uz pohađanje treninga mogu obavljati i svoj redovan posao.

Sudionici su na treningu prošli sve faze projektnog ciklusa s posebnim naglaskom da fazama identifikacije i formuliranja kroz koju su na praktičnim primjerima vježbali analize kapaciteta, analizu dionika, analizu problema i analizu ciljeva. Svaka skupina sudionika izradila je i cjelovitu logičku matricu te vježbala kroz zadanu slagalicu i jedan primjer logičke matrice već provedenog projekta CCI-a.

Neki od dojmova sudionika s radionice su:

„Nikad nisam bio na boljoj edukaciji a bio sam na njih dosta. Odlična radionica sa vrhunskim stručnjacima koji nesebično dijele svoja znanja i iskustva. Sve pohvale:“

„Vrlo zanimljivo, poučno, mogla sam postavljati jako puno pitanja, na koji sam dobila jasne i razumljive odgovore sa dobrim primjerima!“

„Super što je više voditelja koji se međusobno nadopunjavaju jer na taj način više učimo. Super što je sve u 2 tjedna sa odmorom, da nam se sve slegne“

„Pohvala cijelom timu, ovo je bila najbolja radionica za EU projekte na kojoj sam bila (bila sam na puno njih i sve su me razočarale) Samo naprijed u istom ritmu.“

„Predavači više koristiti laser pokazivač“

„Isprintati prezentaciju radi lakšeg praćenja i zapisivanja (bez obzira na okoliš)“

„Super ste! Razumljivi! Interesantni! Možda malo više printanog materijala“

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva