TagDV petrinjčica

Predstavljen Priručnik „Uvažavanjem različitosti do kulture mira“

U Petrinji je predstavljen Priručnik za odgojitelje djece rane i predškolske dobi „Uvažavanjem različitosti do kulture mira“ izdan u sklopu PRECEDE projekta koji je u Hrvatskoj provodio Centar za civilne inicijative. Priručnik je predstavljen u DV Petrinjčica, čije su djelatnice više godina surađivale na projektu, preciznije to su skupina „Zvjezdice“ sa Slavicom Cerjak i Jelenom Fiala, te skupina...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva