Ljetna škola demokracije/ljetni kamp na Kordunu i Banovini

U vremenu od 15.07-19.07.2013. godine upustili smo se u pravi poduhvat organizacije Ljetne škole demokracije za djecu osnovnoškolske dobi s područja Grada Karlovca i općina Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.
Odazvao se veliki broj djece – njih 167 koji su tijekom pet dana imali prilike steći nova znanja s područja poštivanja različitosti, uvažavanja mišljenja drugih,  odnosa prema sebi, drugima i prirodi koja nas okružuje.
Svaki dan ljetne škole održavao se u drugom mjestu: od Gornjeg Sjeničaka karlovačkog do Perne u općini Topusko i Donjeg Budačkog u općini Krnjak.  Djeca polaznici kampa na taj su način imali priliku upoznati svoj zavičaj u malo širem opsegu od samog mjesta stanovanja i steći nova prijateljstva. Svaki dan kampa domaćin kampa bila je jedna od udruga koja sudjeluje u provedbi projekta „U potrazi za demokracijom“ koji je financiran sredstvima EU i sufinanciran sredstvima Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge. Udruge domaćini kampa bili su : Ženska grupa Vojnić iz Vojnića, Humanitarna organizacije Breza iz Krnjaka, udruga Most iz Perne i  Lokalna akcijska grupa Petrova Gora iz općine Gvozd.
Analiza evaluacijskih upitnika koje smo podijelili zadnji dan kampa pokazala je da su djeca ocijenila kamp s prosječnom ocjenomn 4,63.
Najdojmljivije aktivnosti pretežno su bile iz područja sportskih aktivnosti (48 djece) iako su i posjete partizanskoj bolnici i manastiru
kao obilazak kulturno-povijesnih spomenika ostale u sjećanju određenom broju djece.
Prijdlozi za sljedeću godinu prštali su sa svih strana i uglavnom se vrte oko organizacije kampa u šatorima, pa ćemo vidjeti hoćemo li moći i u tom smjeru ići…..

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva