IZRADA FINANICJSKOG PLANA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO

Sve udruge i ostale neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) u obvezi izrađivati godišnji program rada (Operativni plan) i financijski plan za njegovu provedbu do 31.12. tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

 

Financijski plan se sastoji od:

  • Plana prihoda i rashoda
  • Plana zaduživanja i otplata
  • Obrazloženja financijskog plana

 

Prijedlog Financijskog plana priprema zakonski zastupnik (u većini slučajeva sa svojim timom iz financijskog odjela ili računovođom) i dostavlja ga najvišem tijelu udruge, tijelu koje je statuom ovlašteno za njegovo donošenje. Kod većine udruga je to skupština.

 

Financijski plan se može mijenjati, mogu se raditi i izmjene i dopune.

 

Način i metodologija izrade financijskog plana propisani su Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) koje možete naći na sljedećoj poveznici: [trx_button style=”filled” size=”small” link=”http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=%22Pravilnik+o+sustavu+financijskog+upravljanja+i+kontrola+te+izradi+i+izvr%C5%A1avanju+financijskih+planova+neprofitnih+organizacija+%28NN+119%2F2015%29%22&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=mRSm8FYRXm6I0udzQHn2kg%3d%3d&annotate=on” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Više[/trx_button]

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva