IZRADA FINANICJSKOG PLANA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO

IZRADA FINANICJSKOG PLANA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO

Sve udruge i ostale neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) u obvezi izrađivati godišnji program rada (Operativni plan) i financijski plan za njegovu provedbu do 31.12. tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

 

Financijski plan se sastoji od:

  • Plana prihoda i rashoda
  • Plana zaduživanja i otplata
  • Obrazloženja financijskog plana

 

Prijedlog Financijskog plana priprema zakonski zastupnik (u većini slučajeva sa svojim timom iz financijskog odjela ili računovođom) i dostavlja ga najvišem tijelu udruge, tijelu koje je statuom ovlašteno za njegovo donošenje. Kod većine udruga je to skupština.

 

Financijski plan se može mijenjati, mogu se raditi i izmjene i dopune.

 

Način i metodologija izrade financijskog plana propisani su Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) koje možete naći na sljedećoj poveznici: Više

Dodajte komentar

Vaša adresa neće biti vidljiva. Polja označena zvjezdicom * su obavezna.