GODIŠNJI POPIS/INVENTURA

Neprofitne organizacije obvezne su provesti inventuru jednom godišnje. To znači da je potrebno  popisati svu imovinu organizacije i obveze, neovisno o tome vode li jednostavno ili dvojno knjigovodstvo. Kako se bilanca sastavlja zadnji dan u godini, 31.12. tako se s tim datumom provodi i popis dugotrajne imovine a sa ciljem usklađivanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja. Neprofitne organizacije su obvezne popisati imovinu i obveze i u slučajevima promjena u statusu organizacije kao što su primjerice stečaj, likvidacija, spajanja i slično.

Osoba odgovorna za zastupanje organizacije u javnosti dužna je svake godine donijeti odluku o izradi popisa imovine. Odluka treba sadržavati: imena članova popisnog povjerenstva, datum popisa, rok za predaju izvješća o popisu i popisne liste kao prilog. Na osnovi izvješća popisnog povjerenstva, zakonski predstavnik će donijeti odluku o rashodovanju, otpisu, nadoknadi manjkova ili priznavanju i utvrđivanju viškova.

Povjerenstvo bi trebalo imati 3 člana (predsjednik i dva člana). Kako veliki broj neprofitnih organizacija nema zaposlenike ili ima mali broj zaposlenih, članovi povjerenstva mogu biti i vanjski suradnici. Članovi povjerenstva ne mogu biti osobe koje su zadužene za sredstva koja se popisuju, primjerice knjigovođa ili blagajnik kada se radi popis novca u blagajni.

Na osnovi inventure zakonski zastupnik donosi odluku o rezultatima inventure te sastavlja odluku. Odluka se dostavlja knjigovodstvu zajedno s rezultatima popisa koje je sačinilo povjerenstvo u svrhu usklađivanja stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva