PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA NA DOBIT

Udruge u Republici Hrvatskoj koje obavljaju gospodarsku djelatnost i samim time su obveznici plaćanja poreza na dobit imaju mogućnost plaćati taj porez na dobit u paušalnom iznosu. Udruge koje žele plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu podnose zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi do 15.01. za tekuću kalendarsku godinu u kojoj donesu odluku da će plaćati porez na taj način. Nadležna porezna uprava će rješenjem utvrditi iznos godišnje paušalne osnovice, iznos mjesečnog paušalnog poreza te rokove plaćanja.

Udruga koja paušalno plaća porez na dobit ima obvezu podnijeti godišnji izvještaj o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu koji se podnosi na PD-PO obrascu do 15.01.2020. te voditi jednostavnu evidenciju o prihodima koja mora sadržavati najmanje sljedeće elemente: datum izdanog računa, broj izdanog računa, vrijednost isporučene robe, usluga ili radova i ukupnu vrijednost.

Obrazac PD-PO možete naći na poveznici: [trx_button style=”filled” size=”small” link=”http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOBIT/PD-PO.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Više[/trx_button]

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva