Počela 4. ljetna škola Socijalni rad i razvoj zajednice

Danas je u prostorima Studijskog centra socijalnog rada u Nazorovoj ulici  51 u Zagrebu počela je 4. ljetna škola Socijalni rad i razvoj zajednice.

Ljetna škola održava se već četvrtu godinu u partnerstvu Centra za civilne inicijative Studijskog centra socijalnog rada koji djeluje kao dio Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ljetna škola Socijalni rad i razvoj zajednice namijenjena je trenutnim i budućim stručnjacima u području razvoja zajednice koji djeluju u javnim ili civilnim organizacijama, a program je otvoren za domaće, kao i strane sudionike.
Opći ciljevi održavanja ljetne škole su jačanje kapaciteta za praktično djelovanje u razvoju zajednice te stjecanje novih znanja,vještina, metoda i tehnika. Ipak, svake godine obrađuje se određeno tematsko područje kako bi se na temeljit način obradili pojedini koncepti važni u području razvoja zajednice. Tako je ovogodišnja je tema ljetne škole Siromaštvo u ruralnom i urbanom prostoru, uz mnoštvo stručnih predavača koji se bave problematikom siromaštva u svome stručnom radu, a njihova su izlaganja svakodnevno popraćena iskustvima osoba koje provode aktivnosti povezane sa suzbijanjem siromaštva, tako da Ljetna škola pruža zaokruženu sliku i pristup stvarnom stanju.

Više o programu Ljetne škole možete pronaći na stranicama Ljetne škole Socijalni rad i razvoj zajednice (www.razvoj-zajednice.org), a dvanaest sudionica Ljetne škole koje dolaze s područja cijele Hrvatske – od Đakova, Petrinje, Siska do Zadra i Knina – od danas će krenuti u aktivnu edukaciju koje će prenijeti u svoje organizacije i lokalne zajednice.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva