TagTribina

Okrugli stol o školskim vrtovima u organizaciji CCI-a i O.A.ZA.-e

Potkraj mjeseca, 28. ožujka 2017. godine, Udruge O.A.ZA. – Održiva Alterntiva ZAjednici i Centar za civilne inicijative pripremaju okrugli stol na kojemu će se otvoriti šira rasprava, a nadamo se i pokrenuti promjene u odnosu prema školskim vrtovima i propisima povezanima s njima, o čemu je već bilo riječi na tribini ‘Pogled izbliza’, koju smo potkraj 2016. godine...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva