CCI se priključio Sajmu udruga Karlovca 2016.

U Karlovcu je 24.9.2016. godine održan 8., već tradicionalni, Sajam udruga kojemu su organizatori udruga Carpe Diem i Grad Karlovac, a služi kako bi  lokalne udruge predstavile svoj rad sugrađanima, s ciljem da ih se što više aktivno priključi.

Centar za civilne inicijative ima svoj karlovački ured u sklopu MUZA-a, Male urbane zajednice u karlovačkoj Zvijezdi te je iza naše udruge dugogodišnji rad na području Karlovca i bliže i dalje okolice.

Na fotografijama se vidi koliko je ova manifestacija zaživjela među građanima te se nadamo da će se tradicija održati i dalje.

 

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva