AuthorCentar za civilne inicijative

RASPODJELA PLAĆA NA VIŠE PROJEKATA

Jedna od svakodnevnih situacija i nerijetko briga voditelja i financijaša organizacija ciivlnoga društva je održivost djelovanja organizacija ali i održivost radnih mjesta. Sa strane gledajući, čini se da mi u udrugama, zakladama, sindikatima imamo osigurane plaće kao u, primjerice, javnom sektoru od trenutka zaposlenja pa do mirovine ili barem dok ne nađemo neko drugo radno mjesto koje bolje...

Bonton komuniciranja e-mailom

Svijet rada postao je nezamisliv bez komunikacije elektroničkom poštom. O kvaliteti naše poslovne elektroničke komunikacije ovisi i kvaliteta odnosa sa suradnicima, partnerima, donatorima i drugima. Obratite pozornost u prijepisci na sljedeće: Prvi dojam i opći izgled e-mail poruke (Neka bude kratka i jasna poruka sa odvojenim poglavljima i pravopisno točna). Font i veličinu slova (U poslovnom...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva