Zatvoren natječaj za dodjelu nagrade „Karlovačka zvijezda“

16 lipnja 2013. godine zatvoren je natječaj za dodjelu nagrade “Karlovačka Zvijezda”. Prema kriterijima natječaja, u predviđenom roku zaprimljeno je šest radova. Tročlana natječajna Komisija će najkasnije do 1. srpnja ocijeniti pristigle radove, nakon čega će rezultati biti objavljeni na internetskim stranicama Zaklade Zamah, Turističke zajednice Grada Karlovca i Centra za civilne inicijative.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva