TagSMART

CCI educirao 5 djelatnika u menadžmentu volontera

Centar za civilne inicijative je potkraj prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. godine sudjelovao u još jednoj edukaciji o menadžmentu volontera, a time je dovršena edukacija čak 5 naših djelatnika, koji si osposobljeni za rad na menadžmentu volontera, odnosno za rad koordinatora volontera u organizaciji. Posljednja edukacija održala se u organizaciji Volonterskog centra Zagreb, a obuhvatila je...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva