Tagedukacija

PRECEDE: Radionica o zagovaranju i izrada strategije zagovaranja za djecu

U prostoru za edukacije Centra za civilne inicijative održan je 17.6.2016. godine trening na temu Zagovaranje, a ujedno je trening bio popraćen izradom strategije zagovaranja za djecu. Trening je pripremila i vodila Branka Peurača, a uključene su bile organizacije koje su već uključene u PRECEDE mrežu u Hrvatskoj. Kako podržavamo dobre priče, na treningu smo organizirali ručak Zadruge za...

Osnivanje, organiziranje i upravljanje udrugom, zadrugom i obrtom za pružanje socijalnih usluga

U sklopu projekta KOD KUĆE JE NAJBOLJE – Socijalne usluge u zajednici za stare i nemoćne, kojemu je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT) iz Zagreba, te koji je dovršen u studenome 2015. godine, a cilj mu je bio prevencija, institucionalizacija i socijalno uključivanje starih i nemoćnih osoba koje žive u udaljenim ruralnim krajevima Pounja...

PRECEDE: Radni sastanak za izradu zbornika akcijskih istraživanja

U prostoru Centra za civilne inicijative 21.12.2015. godine održan je sastanak suradnika na projektu Precede koji su se uključili u provedbu akcijskog istraživanja nakon dovršene edukacije i provedenog akcijskog plana, koje je mentorirala dr. sc. Ana Miljenović s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada. Sastanak je održan kako bi se dogovorili posljednji koraci u...

PRECEDE: interna evaluacija fokus grupa

U sklopu projekta PRECEDE u petak, 13.11.2015. godine održane su dvije interne evaluacije fokus grupa koje se odnose na predškolski odgoj te akcijsko istraživanje. Evaluaciju provodi Ingrid Jones iz partnerske organizacije u projektu Partnerë Për Fëmijët iz Albanije. Ujutro su na evaluaciji sudjelovale djelatnice dječjih vrtića koje sudjeluju u projektu, a također i predstavnice...

Dovršena trotjedna edukacija u sklopu projekte HIRE US!

U petak, 25. rujna 2015. godine, u Bjelovaru su trenerice Centra za civilne inicijative, Mirela Despotović i Gordana Ramač dovršile edukacije mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba u sklopu projekta “Hire us! – young and unemployed people”, nositelja Područnog ureda Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u partnerstvu s Regionalnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije...

Edukacija o EU fondovima kroz partnerski projekt “Hire us!”

U utorak, 8. rujna 2015. godine, u Bjelovaru su trenerice Centra za civilne inicijative, Mirela Despotović i Gordana Ramač započele edukacije mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba. Edukacija o europskim fondovima i  organizirana je u sklopu projekta “Hire us! – young and unemployed people”, nositelja Područnog ureda Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u...

Edukacija udruga udomitelja za djecu u staroj školi sela Kuče

U staroj drvenoj školi u selu Kuče iza Velike Gorice održana je 8.8.2015. godine radionica u sklopu projektnih aktivnosti usmjerenih osnaživanju udruga udomitelja za djecu – projekta nositelja Sirius – Centra za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, u kojemu Centar za civilne inicijative, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece i Udruga udomitelja djece i...

Sudjelovanje na radionici ‘7 navika uspješnih ljudi’

Centar za civilne inicijative odabran je kao jedna od 20 udruga da sudjeluje na radionici “7 navika uspješnih ljudi” na temelju uspješne organizacije Dana otvorenih vrata udruga. Certificirana radionica bazirana na svjetskom bestseleru ‘7 navika uspješnih ljudi’ autora Stephena R. Coveya održala se u prostoru Impact Huba u četvrtak 2.7. od 9 do 17 sati. Naš predstavnik bio...

PRECEDE: Priprema polaznika za akcijsko istraživanje

U sklopu projekta PRECEDE – Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi, Centar za civilne inicijative organizirao je dvodnevnu edukaciju pod nazivom “Akcijsko istraživanje – teorija i praktičan rad” koji je vodila dr. sc. Ana Miljenović s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada. Edukaciju pohađaju predstavnici...

Nastavak edukacije iz menadžmenta udruga udomitelja za djecu

U Varaždinu je predsjednica Centra za civilne inicijative, Mirela Despotović, održala radionicu iz menadžmenta neprofitnih organizacija za udruge udomitelja Varaždinske i Međimurske županije na temu administracija udruga i praćenje i vrednovanje. Ova edukacija, koja obuhvaća još dva područja djelovanja neprofitnih organizacija, organizirana u sklopu projekta “Osnaživanje udruga...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva