Održali smo radionicu „Kako strateški planirati u organizacijama civilnoga društva“

U prostorijama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva održana je 24.rujna edukativna radionica „Kako strateški planirati u organizacijama civilnog društva“ koju je vodila Mirela Despotović. Na radionici je sudjelovalo 11 polaznika iz raznih udruga (Udruga invalida rada Zagreba, Udruga Roma Kali Sara, udruga Crveni nosovi, Obnova i drugi).

Polaznici radionice u uvodnom dijelu imali su priliku predstaviti se kroz komunikacijsku igru karticama s nedovršenim rečenicama tijekom koje su izrazili svoja očekivanja od radionice. Daljnji tijek radionice bazirao se na upoznavanje sudionika sa izradom vlastitog strategijskog plana. Polaznici su u manjim grupama raspravljali PESTLE analizu i GAP analizu te međusobno izmijenili iskustva o dionicima u njihovim lokalnim zajednicama. Promišljanje strateških pravaca, definiranje strateških ciljeva i postavljanje rokova uz financijski okvir djelovanja bile su također teme za rad u manjim grupama. Izrada vizije i misije može biti dugoročan i bolan proces za udrugu pogotovo u situacijama kad udruga ima veći broj različitih programskih područja i veći broj korisnika.

Polaznici su putem brojnih primjera iz prakse dobili nova saznanja i savjete koje mogu ubuduće koristiti u vlastitoj izradi strateškog plana kako od voditeljica radionice, tako i od drugih polaznika.

Sudionici su ocijenili radionicom korisnom za izradu budućih strateških planova, jasnija im je struktura strateškog plana i razumiju čemu strateški plan služi te su nas predavače pohvalili za otvorenost i motivirajuće okruženje.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva