TagFinancije udruga

Plaćanje PDV-a na Facebook objave

S obzirom da velik broj udruga koristi oglašavanje putem njihovih Facebook stranica i profila korisno je znati i o plaćanju računa Facebook-u i obračunu PDV-a na taj račun koji udruga koristi. Naime, nakon što platimo uslugu oglašavanja na Facebook-u službenom karticom udruge i dobijemo račun koji glasi na udrugu u obvezi smo platiti i PDV na isporučenu uslugu. Na Facebook računu nećete vidjeti...

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

Podsjećamo vas da su udruge koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva u zakonskoj obvezi provođenja samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljana i kontrole.  Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole, te ga je potrebno popunjavati za svaku poslovnu godinu. Rok za samoprocjenu za...

Zapošljavamo! Stručni suradnik za financije/knjigovođa

Stručni suradnik  za financije/knjigovođa  (m/ž) – 30 sati tjedno Lokacija rada: Zagreb Opis posla: I.dio Voditi knjigovodstvo udruge i unositi sve poslovne promjena udruge Obračun plaća i ugovora za naknadu drugog dohotka u skladu sa zakonskim propisima, Voditi evidenciju zaposlenika – matična knjiga zaposlenih Obavljati sva plaćanja za organizaciju   Interno praćenje...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva