TagBrošura

20 činjenica koje će vam pomoći u izradi Crowdfunding kampanje

Jako je važno imati dobar i predan tim (uključiti volontere ako je moguće) Duža kampanja ne znači više novaca (ulagači mogu povlačiti svoje udjele) Kampanja na platformi (npr. Indiegogo) mora cijelo vrijeme biti aktivna Kampanja putem e-mail kanala je najuspješnija (važno je imati odličan networking) Sve mora biti vrlo transparentno i vidljivo Uvjerljiv i strastven video i tekst (za što tražimo...

Pozivamo vas na sajam povodom Dana otvorenih vrata udruga

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove godine organizira Dani otvorenih vrata udruga, na kojima će građani moći sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te upoznavanju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama, a Centar za civilne inicijative obilježava Dane otvorenih vrata sada već...

“Korak po korak do ISO certifikata” za udruge

Centar za civilne inicijative prikupio je svoja iskustva i znanja stečena kroz postupak certificiranja organizacije prema normi ISO 9001, što je prikazano u elektroničkom izdanju “Korak po korak do certifikata ISO 9001:2008”. Izdanje je objavljeno kako bi poslužilo kao smjernica i pomoć zainteresiranim organizacijama civilnoga društva da steknu uvid u potrebne korake...

Neformalna ekonomija

Publikacija “Neformalna ekonomija” daje kratak pregled neformalne ekonomije u Hrvatskoj. Opisuje niz propisa relevantnih za ovaj oblik ekonomije. Također, obuhvaćena je problematika razmjene dobara i usluga, posebice u malom opsegu – bez većih vrijednosti, koja nije podvedena pod zakonsku regulativu te se najvećim dijelom mogu primjenjivati moralna ili poslovna pravila i propisi...

Kuharica „Žganci bez granica“

Malo je ili nimalo ovakvih tematskih kuharica u nas, a još je manje kuharica posvećenih „sirotinjskom jelu“ – žgancima. S obzirom da se bavimo ruralnim razvojem i odnedavno razvijamo i ruralni turizam u krajevima Banovine i Korduna, na jednom od naših planiranja lokalnih sajmova rodila se ideja organizacije sajma „Žganjci bez granica“. Tim smo povodom i prikupili skoro 30-tak jela iz naših...

Brošura: “Vlak društveno odgovornog poslovanja”

brošura je prvenstveno namijenjena poduzetnicima koji razmišljaju o uvođenju prakse društveno odgovornog poslovanja može biti od koristi udrugama i drugim predstavnicima civilnog društva koji surađuju s poslovnim sektorom pokazala se korisnom i predstavnicima lokalne samouprave u promicanju društveno odgovornog poslovanja u svom kraju Tiskajući ovu brošuru namjera nam je bila skrenuti pozornost...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva