Aktivni građani

Projekt: „IskustVO života – Moja mladost za aktivnu starost“ Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2) http://www.strukturnifondovi.hr/ http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780 Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative Partneri: Medicinska škola Bjelovar, Agencija lokalne demokracije Sisak i Savez za pravedno društvo Ciljna skupina: … Nastavi čitati Aktivni građani