Razvoj zajednice

Projekt: „Družionica na Gazi“

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Poziv: Projekti usmjereni unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partner: Grad Karlovac

Ciljna skupina: osobe iznad 65 godina starosti

Ciljevi projekta:

  1. Osigurati za starije osobe iz Grada Karlovca dostupne, kvalitetne, različite dnevne aktivnosti – u skladu s njihovim potrebama i interesima;
  2. Poticati starije osobe iz Grada Karlovca i okolice na sudjelovanje u organiziranim društveno/kulturno/sportskim aktivnostima u lokalnoj zajednici
  3. Povećati društvenu uključenost i kvalitetu života starijih osoba
  4. Podići svijest javnosti u Gradu Karlovcu o pitanjima starijih osoba poput doprinosa starijih osoba u društvu, uključenosti u život zajednice i slično

Područje provedbe: Grad Karlovac

Vrijeme trajanja: 01.06.2018. – 31.05.2019.

Proračun projekta: 55.000,00 kn

Kratki opis projekta:      Družionica je oblik izvaninstitucionalne usluge za starije osobe u lokalnoj zajednici koja podupire starije osobe u razvoju novih vještina, osnaživanju psihofizičkog zdravlja, povećanju neovisnosti u vidu svakodnevne brige za sebe i kućanstvo. Projekt provodi Centar za civilne inicijative kao nositelj  i Grad Karlovac kao partner.

Svakodnevne aktivnosti su:  tjelovježba, aerobik, računarstvo/novinarska sekcija, književni klub. Osim ove četiri dnevne aktivnosti koje će ukupno koristiti 200 starijih osoba, još 100 osoba starije dobi uključit će se na predavanja koja organiziramo 1x-mjesečno  i koja se organiziraju u našem uredu i javnom prostoru da budu dostupni što većem broju ljudi. Jednom tjedno organiziramo zabavne aktivnosti ( kvizovi, društvene igre, glazbena druženja). Dvaput mjesečno kreativne radionice su za sve one koje žele razvijati kreativnu stranu u raznim područjima primijenjene umjetnosti.

Voditeljica projekta i dnevnih aktivnosti, zaposlenica je Centra za civilne inicijative, po struci ekonomistica koordinira rad volontera, organizira održavanje predavanja, radionica i zabavnih aktivnosti te prati trošenje sredstava projekta. Voditeljica osigurava svakodnevnu pomoć volontera mlađe (srednjoškolci i studenti) i starije generacije. Svaka tri mjeseca organizira se posjeta vrtićke djece i mladih iz odgojno obrazovnih ustanova kako bi se povećale mogućnosti društvene uključenosti starijih osoba ali i potaknula međugeneracijska solidarnost . Gradske ustanove uključujemo u pripremu kreativnih radionica,  zabavne aktivnosti (kvizovi) i javna  predavanja.

Centar za civilne inicijative kao organizator volontiranja sa 68 volontera u 2017. godini i više od 1.100 sati volonterskog angažmana promiče volonterstvo i uključuje najmanje 10 volontera s područja Grada Karlovca u provedbi projekta Družionica na Gazi. Svaki volonter ima  izrađen plan rada (volonterska pozicija) definiranu vrstu volontiranja, ugovor, potvrdu o volontiranju i volontersku knjižicu.

 

 

Projekt: „Pune ruke posla“

Projekt financiraju Zaklada Slagalica i Zaklada Zajednički put.

Poziv:  Natječaj Superseniori

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Ciljna skupina: osobe starije od 65 godina, druge udruge u zajednici, domovi za starije osobe, gradske ustanove, formalne i neformalne skupine starijih osoba.

Opći cilj projekta: Povećati kvalitetu života osoba treće životne dobi u Gradu Zagrebu, usmjeriti ih na pozitivne aspekte starenja i omogućiti im aktivnije provođenje vremena kroz volontiranje i stjecanje novih znanja i vještina i tako doprinijeti općem cilju poziva na koji prijavljujemo prijedlog.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Povećati kapacitete udruga koje pružaju usluge osobama treće životne dobi kroz jačanje suradnje i primjere dobre prakse s dionicima u lokalnoj zajednici
  2. Proširiti ponudu usluga osobama treće životne dobi koje su u skladu s njihovim psihološkim i socijalnim potrebama

Područje provedbe: Grad Zagreb

Vrijeme trajanja: 6 mjeseci  (do 21.12.2018.)

Proračun projekta: 16.628,00 kn

Kratki opis projekta: Projekt Pune ruke posla djeluje na ispunjenju dva cilja: jedan je osnažiti organizacije (udruge i ustanove) koje pružaju usluge osobama starije dobi s prenošenjem znanja i dobrih praksi iz Hrvatske i svijeta, poticanjem međusobne suradnje i sinergijskog djelovanja na istom, zemljopisnom području te pokretanju platforme za buduću razmjenu znanja i iskustava u radu sa osobama treće životne dobi. Namjera nam je umrežavanjem udruga i ustanovama ovog područja djelovanja jačati njihove kapacitete te otvoriti mogućnosti svih za sudjelovanje na mini konferenciji koju ćemo organizirat tijekom provedbe projekta gdje će predstavljanje različitih načina pružanja usluga starijima u cilju povećanja kvalitete njihovog života dovesti do širenja novih praksi i suradnje.
S drugim ciljem projekta omogućavamo starijim osobama usvajanje tehnoloških vještina, poboljšanje pažnje i pamćenja kroz polaženje umnog treninga, sudjelovanje u književnom klubu i tzv. storytellingu te prikupljanju građe naših polaznika iz njihove mladosti koje ih podsjećaju na mlađe dane i pripremanju izložbe otvorene za javnost pod nazivom „Kao nekad popodne“.

Projekt: „Starost, mladost – družionica na Gazi“

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Poziv: Projekti usmjereni unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partner: EmMa centar – udruga za promicanje zdravog načina života

Ciljna skupina: osobe iznad 65 godina starosti

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta: Doprinijeti unapređenju kvalitete života starijih osoba kroz osiguranje 2 nova pružatelja usluga za pružanje izvan institucijskih usluga za starije osobe na području Karlovačke županije (u skladu sa Mjerom 3.1., Aktivnost 3. Strategije socijalne skrbi za starije  osobe RH 2014-2016)

Specifični cilj:

  1. Pokrenuti i razviti program dnevnog boravka/družionice namijenjenu osobama iznad 65 godina u socijalno izoliranim područjima gradova Karlovca i Duge Rese u svrhu pružanja podrške tjelesnom i psihološkom zdravlju i zadovoljavanju kulturnih i duhovnih potreba- uključivanja u život lokalne zajednice.

Područje provedbe: Grad Karlovac, Grad Duga Resa

Vrijeme trajanja: 12 mjeseci

Proračun projekta: 63.922,00 kn

Kratki opis projekta: Ovim projektom pokrenut će se nova usluga na području gradova Karlovca i Duge Resa za starije osobe koje žive u riziku od društvene isključenosti i zemljopisne udaljenosti od središta društvenog života lokalne zajednice. Nova usluga bit će u formi dnevnog boravka koji smo nazvali DRUŽIONICA NA GAZI a nudit će sveukupno 12 različitih aktivnosti, od kojih 5 na svakodnevnoj osnovi (tjelovježba, čitaonica, računarstvo, novinarska sekcija, društvene igre, kreativne radionice). Osim dnevnog boravka koji će ukupno koristiti 200 starijih, dodatno očekujemo uključivanje 300 osoba starije dobi na predavanja koja organiziramo 1x-2x tjedno i koja će biti organizirana u našem uredu i javnom prostoru kako bi bili dostupni što većem broju ljudi. Voditelji dnevnog boravka bit će zaposlene osobe na nepuno radno vrijeme a njima će svakodnevno pomagati i volonteri mlađe generacije. Također će svaka dva mjeseca biti organizirana posjeta djece i mladih iz odgojno obrazovnih ustanova kako bi se povećale mogućnosti društvene uključenosti starijih osoba ali i potaknula međugeneracijska solidarnost jer ćemo organizirat zajedničke aktivnosti za stare i mlade. Stručna javnost i predstavnici ustanova kao što su CZSS, pučka učilišta, Crveni križ i udruge umirovljenika te stručne udruge bit će uključeni u projekt kroz okrugli stol ali i redovno razmjenu znanja i iskustava te upućivanje novih korisnika kojima treba ovakav oblik usluge. U projektu sudjeluje 8 izvoditelja koji će svaki svojim znanjem i kvalifikacijama doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja projekta i približiti se ispunjenju općeg cilja Poziva. Svakodnevna uključenost u čitaonicu, novinarsku sekciju, računarstvo i druge planirane aktivnosti dovesti će kod starijih osoba do boljeg mentalnog zdravlja, prevenciji raznih bolesti iz spektra voljnih i anksioznih poremećaja, indirektno utjecati na bolje odnose unutar šire obitelji korisnika i kvalitetnije odnose u zajednici.

 

„Ljetna škola Socijalni rad i razvoj zajednice”

Projekt financira: od 2011. do 2016. samofinanciranje; 2017. – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelji projekta: Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb i Centar za civilne inicijative

Ciljna skupina: socijalni radnici i ostali stručnjaci u području razvoja zajednice koji djeluju u javnim ili civilnim organizacijama.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta: Jačanje kapaciteta stručnjaka za praktično djelovanje u razvoju zajednice te stjecanje novih znanja,vještina, metoda i tehnika.

Specifični ciljevi:
• Jačanje kapaciteta praktičara za rad u zajednici
• Stjecanje iskustva u izravnom radu u zajednici
• Stjecanje i integriranje novih znanja
• Stjecanje i vježbanje novih vještina, metoda i tehnika za rad u zajednici

Područje provedbe: Republika Hrvatska

Vrijeme trajanja: jednom godišnje u rujnu u trajanju od 5 radnih dana

Kratki opis projekta: Partnerski projekt Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Centra za civilne inicijative od 2011. godine organiziraju i provode Ljetnu školu Socijalni rad i razvoj zajednice kao oblik cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka u području razvoja zajednice.

Svake godine ljetna škola odvija se u okviru specifične teme, a pohađa ju dvadesetak stručnjaka iz cijele Hrvatske koji za svoje sudjelovanje mogu ostvariti određeni broj bodova ispred strukovnih komora. Polaznici mogu ostvariti 2, odnosno 4 ECTS boda ovisno o njihovom uključivanju u sam program škole. Ovakav oblik doprinosa cjeloživotnom obrazovanju socijalnih radnika i stručnjaka u području razvoja zajednice nastao je kao dio projekta “Područje rada u razvoju zajednice u Hrvatskoj: izobrazba studenata socijalnog rada i stručnjaka”, financiranim od sredstava Kraljevine Nizozemske kroz program Velika MATRA u suradnji s veleučilištem HAN iz Nijmegena.

Program Ljetne škole nastoji svaku godinu obraditi neku od aktualnih tema značajnih za život zajednice, kako bi se potaknuo aktivan angažman sudionika i njihovo umrežavanje. Konačna vizija ljetne škole je stvoriti kritičnu bazu stručnjaka koji će aktivno unaprijediti praksu razvoja zajednice u Hrvatskoj. Praksa razvoja zajednice otvara mogućnost stvaranja solidarnih, održivih, samo-ostvarenih zajednica. Održive i solidarne zajednice preduvjet su za postojanje socijalne pravde i zadovoljstva životom u zajednici, nasuprot socijalne isključenosti, ovisnosti o skrbi u institucijama i nezadovoljstvu životom u zajednici.

Neke od tema koje Škola obrađuje su: principi i procesi razvoja zajednice, različitosti u zajednici, inkluzija, siromaštvo u ruralnom i urbanom prostoru, ABCD model ili model orijentiran na resurse.

Nastava u Ljetnoj školi je interaktivna: sudionici se uključuju u panel rasprave, grupni rad, izlaganja, tematske okrugle stolove.

U rujnu 2017. godine tema ljetne škole bio je Centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao nova ustanova predviđena Zakonom o socijalnoj skrbi. S obzirom da je tema bila izravno vezana za aktualni i nadolazeći zakonski okvir, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prepoznalo je njen značaj te financijski i organizacijski podržalo izvedbu škole. Polaznici ljetne škole dali su svoj aktivan doprinos u promišljanju kako bi se socijalne usluge u zajednici mogle ostvariti na kvalitetan način zadovoljavajući široku paletu lokalnih potreba te kako bi centar za pružanje usluga u zajednici mogao funkcionirati kao ustanova.

 

“Partnerstvo za promjene i razvoj na lokalnom tržištu rada”

Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, projekt se financira sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda

Nositelj projekta: Ženska grupa Karlovac “Korak”

Partneri: Grad Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Karlovac, Prirodoslovna škola Karlovac, Centar za civilne inicijative, LAG Vallis Colapis i  EKOP Udruga poljoprivrednih proizvođača Karlovačke županije.

Ciljane skupine: Nezaposlene žene sa ruralnog područja Karlovačke županije

 Cilj projekta: Doprinijeti provedbi prioriteta postavljenih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije kroz primjenu individualnog pristupa te partnerskog pristupa na lokalnom nivou.

Vrijeme trajanja: 30.11.2013. – 29.07.2015.

Kratki opis projekta: Da bi se specifični ciljevi ostvarili  potrebno je  postići  postavljene specifične ciljeve

1. Povećati zapošljivost  i samozapošljavanje nezaposlenih žena u Karlovačkoj županiji  kroz primjenu inovativnog programa osnaživanja napravljenog po mjeri za svaku ženu kako bi se poboljšale njihove vještine i poduzetničke sposobnosti.

2. Uspostaviti sustav podrške postojećim poljoprivrednim proizvođačima  i nezaposlenim osobama za razvoj njihovih malih poduzetničkih pothvata u poljoprivredi temeljenih na partnerstvu.

Projekt je namijenjen  nezaposlenim ženama (ukupno 60 žena) sa ruralnog područja Karlovačke županije(okolica Karlovca, Duga Resa, Slunj,  Ozalj i Vojnić ) te postojećim poljoprivrednim proizvođačima iz Karlovačke županije

Projektnim aktivnostima je osigurana organizacija i provedba treninga za traženje posla i razvoj mekih vještina kroz grupni i individualni rad, treninga o poljoprivrednoj proizvodnji(voćarstvo i sirarstvo/mljekarstvo), treninga računovodstvo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te treninga za poduzetništvo za nezaposlene osobe s jedne strane mentorstva u proizvodnji, brendiranja proizvoda , razvoja marketinške strategije, organizacije prodaje, tehničke podrške i suradnje s turističkim sektorom s druge strane.

Proračun projekta: 249.964,45 EUR4„Vrata prema tržištu rada za društveno isključene skupine”

Projekt je završio u studenom 2011.
Projekt je financirala EU u sklopu IPA IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala

Program: “Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized groups” u sklopu IPA IV. komponente – razvoj ljudskih potencijala

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Pučko otvoreno učilište Duga Resa

Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Karlovac

Ciljane skupine:  Pripadnici nacionalnih manjina

Nezaposlene žene starije od 40 godina

Nezaposleni muškarci stariji od 45 godina

Osobe s invaliditetom

Specifični cilj projekta: Osposobiti 65 nezaposlenih osoba, pripadnika društveno isključenih skupina za zahtjeve tržišta rada kroz specijaliziranu obuku u primjeni računala, ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i animaciji ruralnog turizma.

Područje provedbe: Karlovačka županija

Sisačko – moslavačka županija

Vrijeme trajanja: prosinac 2010. – prosinac 2011.

Proračun projekta: 92.018,55 Eura

Kratki opis projekta:

Pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene žene i muškarci srednje i starije životne dobi te osobe s invaliditetom koji su registrirani korisnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnih službi Karlovac i Sisak, kroz projekt „Vrata prema tržištu rada“ steći će specifična znanja iz područja primjene računala, ruralnog turizma i ekološke poljoprivrede.

Na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije postoji veliki nesrazmjer između gospodarskih potencijala koje pruža razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma s jedne strane, te znanja i vještina lokalnog stanovništva s druge strane. Upravo će selektivni oblici poljoprivrede i ruralnog razvoja pružiti stanovništvu ovog područja najveće mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.

U sklopu projekta „Vrata prema tržištu rada za društveno isključene skupine“, oko pet stotina pripadnika ciljanih skupina će preko područnih službi Zavoda za zapošljavanje i medija biti informirano i pozvano na uključenje u projekt.

Šezdeset i pet osoba koje pripadaju u kategorije nacionalnih manjina, nezaposlenih žena starijih od četrdeset godina i nezaposlenih muškaraca starijih od četrdeset i pet godina te osoba s invaliditetom, dobit će priliku kroz stručne tečajeve Organizacije i animacije u ruralnom turizmu, Ekološke poljoprivrede i Računalnog opismenjavanja podići razinu znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Polaznici koji završe jedan od ova tri tečaja dobit će priliku ući u „knjigu kompetencija“, tj. katalog informacija o njihovim znanjima i vještinama a koji će biti distribuiran  potencijalnim poslodavcima u regiji.

Nositelj projekta je Centar za civilne inicijative u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem Duga Resa i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnom službom u Karlovcu.